ფიალა (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

ფიალა შეიძლება აღნიშნავდეს: