ფა — მეოთხე მუსიკალური ნოტი. ფორტეპიანოზე მდებარეობს სამი შავი კლავიშის მარცხნივ. აღინიშნება სიმბოლოთი F. ის სანოტო სისტემაზე ასე გამოისახება:

Другие положения ноты на стане