ფაწა (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი ფაწა შეიძლება აღნიშნავდეს:

  • ფაწა — მდინარე ჯავის რაიონში
  • ფაწა — სოფელი ჯავის რაიონში