ფასტფუდი (ინგლ. fast food, სწრაფი კვება) — კერძი, მომზადებული სწრაფი კვებისთვის.

კერძის მომზადებასა და გაყიდვას შორის დროის ხანგრძლივობა არ უნდა აჭარბებდეს 10 წუთს.