ფადლონი

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი ფადლონი შეიძლება აღნიშნავდეს: