უორდროპი

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი უორდროპი შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს: