უელვა

მრავალმნიშვნელოვანი

ტოპონიმი უელვა შეიძლება აღნიშნავდეს: