უბანი

მრავალმნიშვნელოვანი

უბანი შესაძლოა აღნიშნავდეს ერთ-ერთს ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან:

იხილეთ აგრეთვე