ტროცკი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი ტროცკი შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს: