ტრენინგი — ტერმინის ზოგადი მნიშვნელობაა სწავლება, წვრთნა. ამ ტერმინით აღინიშნება ისეთი სახის ინტერაქტიული საგანმანათლებლო ან სასწავლო პროგრამა, ხშირად მოკლევადიანი, რომელიც მიმართულია ადამიანისთვის გარკვეული სპეციფიკური უნარ-ჩვევების შეძენაზე. ტრენინგის მიზანია, ადამიანებს შეასწავლოს ისეთი სპეციფიკური უნარ-ჩვევები, რაც მათ აუმაღლებს კვალიფიკაციას და დაეხმარება, ჩაერთონ ახალ სამუშაო პროცესში.

ლიტერატურა რედაქტირება