ტოპოსების თეორიაკატეგორიათა თეორიის ნაწილი, რომელიც სწავლობს ტოპოსებს — განსაკუთრებული კატეგორიები განსაზღვრული დამატებითი სტრუქტურით და ტოპოსებთან დაკავშირებულ კატეგორიულ მეთოდებს.

ტოპოსების თეორიის განვითარება დაოწყო XX საუკუნის მეორე ნახევარში. მისმა იდეებმა ასახვა ჰპოვეს მათემატიკის, განსაკუთრებით გეომეტრიის და მათემატიკური ლოგიკის სხვადასხვა დარგში.

ლიტერატურარედაქტირება

  • Saunders Mac Lane, Ieke Moerdijk, Sheaves in Geometry and Logic: a First Introduction to Topos Theory, Springer, New York, 1992. More complete, and more difficult to read.
  • Peter T. Johnstone, Sketches of an Elephant: A Topos Theory Compendium, Oxford Science Publications, Oxford, 2002.
  • Michael Barr, Charles Wells, Toposes, Triples and Theories, Springer, 1985. ონლაინ ვერსია http://www.cwru.edu/artsci/math/wells/pub/ttt.html.
  • John Baez, Topos theory in a nutshell