ტივტივა

მრავალმნიშვნელოვანი

ტივტივა შეიძლება აღნიშნავდეს:

  • ტივტივა — ფრინველთა გვარი
  • ტივტივა — მოწობილობა, რომელსაც ჩაყურსულ მდგომარეობაში ახასიათებს ტივტივადობა და ამწევი ძალა.