ტენორი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

ტენორი შეიძლება აღნიშნავდეს: