ტაჯიკები - ხალხი, ტაჯიკეთის ძირითადი მოსახლენი (3,172 მლნ), რუსეთის ფედერაციაში 38,2 ათასი.