ტაჯიკებიხალხი, ტაჯიკეთის ძირითადი მოსახლენი (3,172 მლნ), ცხოვრობენ ასევე რუსეთის ფედერაციაში 38,2 ათასი.