სხეული (მრავალმნიშვნელოვანი)

სხეულს აქვს მრავალი მნიშვნელობა მათ შორის: