სულდა (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

სულდა შეიძლება აღნიშნავდეს:

  • სულდა — სოფელი ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში
  • სულდა — მთა ჯავახეთის ზეგანზე.