ტერმინი სტაგნაცია (ლათ. stagno — ვაჩერებ, უმოძრაოს ვხდი) შეიძლება აღნიშნავდეს:

  • სტაგნაცია — კაპიტალისტურ ქვეყნებში: წარმოების, ვაჭრობის და მისთ. შენელება, შეფერხება.
  • სტაგნაცია — ვენური სისხლის შეგუბება.