სრულიად რუსი ერი

სრულიად რუსი ერი ასევე საერთო რუსი ერი, დიდი რუსი ერი, ერთიანი რუსი ერი, პანრუსული ერი ან სამსახოვანი რუსი ერი — რუსოფილური რუსიფიკატორული იმპერიალისტური იდეოლოგია, რომლის მიხედვითაც რუსი ერი იყოფა სამ ისტორიულ და რეგიონალურ შტოდ: დიდ რუსებად, პატარა რუსებად და თეთრ რუსებად, შესაბამისად მთავარი სამიზნე ამ იდეოლოგიის უკრაინელები და ბელარუსები არიან. თვით ტერმინი რუსეთის იმპერიის პერიოდში შეიქმნა, რომელიც საბჭოთა კავშირის დროსაც აქტიურად გაგრძელდა.

1897 წლის რუსეთის იმპერიის მოსახლეობის აღწერა. ნაჩვენებია დიდი რუსები, პატარა რუსები და თეთრი რუსები სრულიად რუსების კონტექსტში.

ლიტერატურარედაქტირება

  • Krawchenko, Bohdan (1987) Social Change and National Consciousness in Twentieth-century Ukraine, CIUS Press
  • Miller, Alexei (2003) A Testament of the All-Russian Idea, Central European University Press
  • Реєнт О. П. (2008) Українсько-білоруські взаємини у XIX - на початку XX ст.: процес становлення, Український історичний журнал