გვერდების შემოწმების სტატისტიკა

პროექტ ვიკიპედიაში ამ მომენტისთვის 35 მომხმარებელს აქვს „შემმოწმებლის“ სტატუსი.


„შემმოწმებლები“ არიან მომხმარებლები, რომლებსაც შეუძლიათ სტატიის კონკრეტული ვერსიების შემოწმება.

აღნიშნული მონაცემები ბოლოს განახლდა 27 სექტემბერი 2020, 18:03


ცვლილებები, რომლებიც აღნიშნულია განსაზღვრული მომხმარებლებით განიხილება როგორც შემოწმებული.

საშუალო შეფერხება იმ გვერდებისთვის, სადაც მიმდინარე დროს შეუმოწმებელია ცვლილებები62 დღე 9 სთ. ეს პარამეტრი აჩვენებს, იმას თუ რამდენ ხანს რჩება შემმოწმებელთა ყურადღების მიღმა ბოლო შეუმოწმებელი ცვლილებები.

შემოწმების საშუალო შეფერხება ცვლილებებისათვის არაწარმოდგენილი მომხმარებლებით შეადგენს 3 დღე 12 სთ; მედიანა — 4 სთ 42 წთ.

P35P45P55P65P75P85P90P95
1 სთ 41 წთ3 სთ 44 წთ5 სთ 58 წთ16 სთ 39 წთ28 სთ 13 წთ47 სთ 44 წთ3 დღე 4 სთ38 დღე 7 სთ

ქვემოთ ნაჩვენებია სტატისტიკა თითოეული სახელთა სივრცისათვის, გარდა გადამისამართების გვერდებისა. გვერდები "მოძველებულად" ითვლება, თუ ისინი შეიცავენ შეუმოწმებელ ცვლილებებს; გვერდები ითვლება "სინქრონიზირებულად", თუ მათ არ გააჩნიათ შემოწმების მომლოდინე ცვლილებები.

სახელთა სივრცეგვერდებიშემოწმებულიგადამოწმებულიგადამოწმებულებისა და შემოწმებულების რაოდენობამოძველებულიUnreviewed
(მთავარი) 140,898 129,953‎ (92.23%) 129,784‎ (92.11%) 99.87% 169 10,945
ფაილი 14,546 9,701‎ (66.69%) 9,701‎ (66.69%) 100.00% 0 4,845
თარგი 22,611 20,994‎ (92.85%) 20,994‎ (92.85%) 100.00% 0 1,617
მოდული 260 246‎ (94.62%) 246‎ (94.62%) 100.00% 0 14
კატეგორია 57,452 49,752‎ (86.60%) 49,752‎ (86.60%) 100.00% 0 7,700