გვერდების შემოწმების სტატისტიკა

პროექტ ვიკიპედიაში ამ მომენტისთვის 27 მომხმარებელს აქვს „შემმოწმებლის“ სტატუსი.


„შემმოწმებლები“ არიან მომხმარებლები, რომლებსაც შეუძლიათ სტატიის კონკრეტული ვერსიების შემოწმება.

აღნიშნული მონაცემები ბოლოს განახლდა 7 ივნისი 2023, 18:03


ცვლილებები, რომლებიც აღნიშნულია განსაზღვრული მომხმარებლებით განიხილება როგორც შემოწმებული.

საშუალო შეფერხება იმ გვერდებისთვის, სადაც მიმდინარე დროს შეუმოწმებელია ცვლილებები507 დღე 16 სთ. ეს პარამეტრი აჩვენებს, იმას თუ რამდენ ხანს რჩება შემმოწმებელთა ყურადღების მიღმა ბოლო შეუმოწმებელი ცვლილებები.

შემოწმების საშუალო შეფერხება ცვლილებებისათვის არაწარმოდგენილი მომხმარებლებით შეადგენს 34 სთ 24 წთ; მედიანა — 20 სთ 57 წთ.

P35P45P55P65P75P85P90P95
6 სთ 17 წთ10 სთ 36 წთ26 სთ 44 წთ43 სთ 49 წთ2 დღე 6 სთ2 დღე 14 სთ3 დღე 8 სთ6 დღე 1 სთ

ქვემოთ ნაჩვენებია სტატისტიკა თითოეული სახელთა სივრცისათვის, გარდა გადამისამართების გვერდებისა. გვერდები "მოძველებულად" ითვლება, თუ ისინი შეიცავენ შეუმოწმებელ ცვლილებებს; გვერდები ითვლება "სინქრონიზირებულად", თუ მათ არ გააჩნიათ შემოწმების მომლოდინე ცვლილებები.

სახელთა სივრცეგვერდებიშემოწმებულიგადამოწმებულიგადამოწმებულებისა და შემოწმებულების რაოდენობამოძველებულიUnreviewed
(მთავარი) 168 252 153 074‎ (90,98%) 152 956‎ (90,91%) 99,92% 118 15 178
ფაილი 15 201 10 091‎ (66,38%) 10 091‎ (66,38%) 100,00% 0 5 110
თარგი 25 628 23 997‎ (93,64%) 23 997‎ (93,64%) 100,00% 0 1 631
მოდული 361 328‎ (90,86%) 328‎ (90,86%) 100,00% 0 33
კატეგორია 62 972 55 123‎ (87,54%) 55 122‎ (87,53%) 100,00% 1 7 849