ხორვატიის მეცნიერების და ხელოვნების აკადემია – სხვა ენები