ნაციონალ-სოციალისტური პარტიის ოქროს პარტიული ნიშანი - ენები