იუგოსლავიის ლექსიკოგრაფიული ინსტიტუტის საერთო ენციკლოპედია – სხვა ენები