თარგი:ნავიგაცია სვეტებით: განსხვავება გადახედვებს შორის

არ არის რედაქტირების რეზიუმე
(დაცულია "თარგი:ნავიგაცია სვეტებით" [edit=autoconfirmed:move=autoconfirmed])
{{ნავდაფა
<noinclude><!--
|სახელი = {{{სახელი|}}}
###########################################################################
|ნავბარი = {{{ნავბარი|}}}
რედაქტორებო - პოტენციური ცვლილებები წამოაყენთ განხილვის გვერდზე!
|state = {{{state|}}}
###########################################################################
|კონტური = {{{კონტური|{{{1|}}}}}}
--></noinclude><!--
 
|სათაური = {{{სათაური|}}}
--><div class="NavFrame" style="clear:both;">
|ზედა = {{{ზედა|}}}
<div class="NavHead" style="<!---
|ქვედა = {{{ქვედა|}}}
---deprecated:--->
|სურათი = {{{სურათი|}}}
{{#if:{{{სათაურისფონი|}}} |background:{{{სათაურისფონი}}};}}
|სურმარცხნივ = {{{სურმარცხნივ|}}}
{{{სათაურის_სტილი|}}}
<!---->
{{{სათაურისსტილი|}}}"> {{Tnavbar|{{{სახელი|<noinclude>ნავიგაცია სვეტებით</noinclude>}}}|mini=1|style=position:absolute; width:auto; left:0.5em;}} '''{{{სათაური}}}'''</div>
<div class="NavContent" style="margin:0.5em; font-size:0.9em;"><!--
--><div style="{{{ზემოსტილი|}}}"><!--Following carriage-return needed for formatting:-->
{{{ზემო|}}}<!---deprecated:--->{{{თავი|}}}<!----></div><!--
 
|სტილი = {{{სტილი|}}}{{{შუასტილი|}}}
<!--------------------------Table carrying columns---------------------------->
|საბსტილი = {{{საბსტილი|}}}
<center>
|სათსტილი = {{{სათსტილი|}}}
<table style="cellspacing:0; cellpadding:0; text-align:left; <!---deprecated:--->background:{{{სვეტფონი|transparent}}}; {{{სვეტის_სტილი|}}}<!----> {{{სვეტსტილი|}}}">
|ზედასტილი = {{{ზედასტილი|}}}
<tr valign="top"><!--
|ქვედასტილი = {{{ქვედასტილი|}}}
--><td width="{{{padding|{{#expr:({{{width|100}}}/2) round 0}}px}}}"><!--padding--></td><!--
|სურათსტილი = {{{სურათსტილი|}}}
------------col1------><td width="{{{col1width|{{{width|100px}}}}}}">{{{col1}}}</td><!--
|სურმარცხნივstyle = {{{სურმარცხნივstyle|}}}
------------col2------><td width="{{{col2width|{{{width|100px}}}}}}">{{{col2}}}</td><!--
|list1padding = 0px;
-->{{#if:{{{col3|}}} |<td width="{{{col3width|{{{width|100px}}}}}}">{{{col3}}}</td>}}<!--
-->{{#if:{{{col4|}}} |<td width="{{{col4width|{{{width|100px}}}}}}">{{{col4}}}</td>}}<!--
-->{{#if:{{{col5|}}} |<td width="{{{col5width|{{{width|100px}}}}}}">{{{col5}}}</td>}}<!--
-->{{#if:{{{col6|}}} |<td width="{{{col6width|{{{width|100px}}}}}}">{{{col6}}}</td>}}<!--
-->{{#if:{{{col7|}}} |<td width="{{{col7width|{{{width|100px}}}}}}">{{{col7}}}</td>}}<!--
-->{{#if:{{{col8|}}} |<td width="{{{col8width|{{{width|100px}}}}}}">{{{col8}}}</td>}}<!--
-->{{#if:{{{col9|}}} |<td width="{{{col9width|{{{width|100px}}}}}}">{{{col9}}}</td>}}<!--
-->{{#if:{{{col10|}}} |<td width="{{{col10width|{{{width|100px}}}}}}">{{{col10}}}</td>}}
</tr>
</table>
</center><!--
----------------------------------end of table----------------------------------
 
|სია1 = <!--
--><div style="{{{belowstyle|}}}"><!--Following carriage-return needed for formatting:-->
--><table cellspacing="0" class="navbox-columns-table" style="text-align:left;<!--
{{{ქვემო|}}}<!---deprecated:--->{{{ბოლო|}}}<!----></div><!--
-->{{#if:{{კატეგორია{col1header|}}}<!---deprecated:--->{{{კატfullwidth|}}}|width:100%;<!---->
-->|width:auto;margin-left:auto;margin-right:auto;}}{{{coltablestyle|}}}"><!--
<!--end NavContent:--></div><!--
<!---end NavFrame:---></div><!--
--><noinclude><!--
 
 
--><br/>{{hprotected}}
--- Header row ---
{{{{FULLPAGENAME}}/ინფო}}
 
<!--NB Add metadata to the /doc page linked above, not here; thanks!-->
-->{{#if:{{{col1header|}}}|<tr><!--
 
--><td class="navbox-abovebelow" <!--
-->colspan={{{col1headercolspan|1}}} style="<!--
-->{{{colheaderstyle|}}}{{{col1headerstyle|}}}">'''{{{col1header}}}'''</td><!--
 
-->{{#if:{{{col2header|}}}|<td class="navbox-abovebelow" <!--
-->colspan={{{col2headercolspan|1}}} style="border-left:2px solid #fdfdfd;<!--
-->{{{colheaderstyle|}}}{{{col2headerstyle|}}}">'''{{{col2header}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col3header|}}}|<td class="navbox-abovebelow" <!--
-->colspan={{{col3headercolspan|1}}} style="border-left:2px solid #fdfdfd;<!--
-->{{{colheaderstyle|}}}{{{col3headerstyle|}}}">'''{{{col3header}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col4header|}}}|<td class="navbox-abovebelow" <!--
-->colspan={{{col4headercolspan|1}}} style="border-left:2px solid #fdfdfd;<!--
-->{{{colheaderstyle|}}}{{{col4headerstyle|}}}">'''{{{col4header}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col5header|}}}|<td class="navbox-abovebelow" <!--
-->colspan={{{col5headercolspan|1}}} style="border-left:2px solid #fdfdfd;<!--
-->{{{colheaderstyle|}}}{{{col5headerstyle|}}}">'''{{{col5header}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col6header|}}}|<td class="navbox-abovebelow" <!--
-->colspan={{{col6headercolspan|1}}} style="border-left:2px solid #fdfdfd;<!--
-->{{{colheaderstyle|}}}{{{col6headerstyle|}}}">'''{{{col6header}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col7header|}}}|<td class="navbox-abovebelow" <!--
-->colspan={{{col7headercolspan|1}}} style="border-left:2px solid #fdfdfd;<!--
-->{{{colheaderstyle|}}}{{{col7headerstyle|}}}">'''{{{col7header}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col8header|}}}|<td class="navbox-abovebelow" <!--
-->colspan={{{col8headercolspan|1}}} style="border-left:2px solid #fdfdfd;<!--
-->{{{colheaderstyle|}}}{{{col8headerstyle|}}}">'''{{{col8header}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col9header|}}}|<td class="navbox-abovebelow" <!--
-->colspan={{{col9headercolspan|1}}} style="border-left:2px solid #fdfdfd;<!--
-->{{{colheaderstyle|}}}{{{col9headerstyle|}}}">'''{{{col9header}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col10header|}}}|<td class="navbox-abovebelow" <!--
-->colspan={{{col10headercolspan|1}}} style="border-left:2px solid #fdfdfd;<!--
-->{{{colheaderstyle|}}}{{{col10headerstyle|}}}">'''{{{col10header}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col11header|}}}|<td class="navbox-abovebelow" <!--
-->colspan={{{col11headercolspan|1}}} style="border-left:2px solid #fdfdfd;<!--
-->{{{colheaderstyle|}}}{{{col11headerstyle|}}}">'''{{{col11header}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col12header|}}}|<td class="navbox-abovebelow" <!--
-->colspan={{{col12headercolspan|1}}} style="border-left:2px solid #fdfdfd;<!--
-->{{{colheaderstyle|}}}{{{col12headerstyle|}}}">'''{{{col12header}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col13header|}}}|<td class="navbox-abovebelow" <!--
-->colspan={{{col13headercolspan|1}}} style="border-left:2px solid #fdfdfd;<!--
-->{{{colheaderstyle|}}}{{{col13headerstyle|}}}">'''{{{col13header}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col14header|}}}|<td class="navbox-abovebelow" <!--
-->colspan={{{col14headercolspan|1}}} style="border-left:2px solid #fdfdfd;<!--
-->{{{colheaderstyle|}}}{{{col14headerstyle|}}}">'''{{{col14header}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col15header|}}}|<td class="navbox-abovebelow" <!--
-->colspan={{{col15headercolspan|1}}} style="border-left:2px solid #fdfdfd;<!--
-->{{{colheaderstyle|}}}{{{col15headerstyle|}}}">'''{{{col15header}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col16header|}}}|<td class="navbox-abovebelow" <!--
-->colspan={{{col16headercolspan|1}}} style="border-left:2px solid #fdfdfd;<!--
-->{{{colheaderstyle|}}}{{{col16headerstyle|}}}">'''{{{col16header}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col17header|}}}|<td class="navbox-abovebelow" <!--
-->colspan={{{col17headercolspan|1}}} style="border-left:2px solid #fdfdfd;<!--
-->{{{colheaderstyle|}}}{{{col17headerstyle|}}}">'''{{{col17header}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col18header|}}}|<td class="navbox-abovebelow" <!--
-->colspan={{{col18headercolspan|1}}} style="border-left:2px solid #fdfdfd;<!--
-->{{{colheaderstyle|}}}{{{col18headerstyle|}}}">'''{{{col18header}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col19header|}}}|<td class="navbox-abovebelow" <!--
-->colspan={{{col19headercolspan|1}}} style="border-left:2px solid #fdfdfd;<!--
-->{{{colheaderstyle|}}}{{{col19headerstyle|}}}">'''{{{col19header}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col20header|}}}|<td class="navbox-abovebelow" <!--
-->style="border-left:2px solid #fdfdfd;<!--
-->{{{colheaderstyle|}}}{{{col20headerstyle|}}}">'''{{{col20header}}}'''</td>}}<!--
 
--></tr>}}<!--
 
 
--- Main columns---
 
-->{{#if:{{{col1|}}}|{{#if:{{{col1header|}}}|<tr style="height:2px;"><td></td></tr>}}<!--
 
--><tr style="vertical-align:top;"><!--
-->{{#if:{{{col1header|}}}{{{col1footer|}}}{{{fullwidth|}}}|<!--
-->|{{#switch:{{{padding|}}}|off|0|0em|0px|0%|0;|0em;|0px;|0%;=<!--
-->|#default=<td style="width:{{{padding|5em}}};">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>}}}}<!--
 
--><td style="padding:0px;<!--
-->{{{colstyle|}}};{{{oddcolstyle|}}};{{{col1style|}}};width:{{{col1width|{{{colwidth|10em}}}}}};"><div>
{{{col1}}}
</div></td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col2|}}}|<td style="border-left:2px solid #fdfdfd;padding:0px;<!--
-->{{{colstyle|}}};{{{evencolstyle|}}};{{{col2style|}}};width:{{{col2width|{{{colwidth|10em}}}}}};"><div>
{{{col2}}}
</div></td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col3|}}}|<td style="border-left:2px solid #fdfdfd;padding:0px;<!--
-->{{{colstyle|}}};{{{oddcolstyle|}}};{{{col3style|}}};width:{{{col3width|{{{colwidth|10em}}}}}};"><div>
{{{col3}}}
</div></td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col4|}}}|<td style="border-left:2px solid #fdfdfd;padding:0px;<!--
-->{{{colstyle|}}};{{{evencolstyle|}}};{{{col4style|}}};width:{{{col4width|{{{colwidth|10em}}}}}};"><div>
{{{col4}}}
</div></td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col5|}}}|<td style="border-left:2px solid #fdfdfd;padding:0px;<!--
-->{{{colstyle|}}};{{{oddcolstyle|}}};{{{col5style|}}};width:{{{col5width|{{{colwidth|10em}}}}}};"><div>
{{{col5}}}
</div></td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col6|}}}|<td style="border-left:2px solid #fdfdfd;padding:0px;<!--
-->{{{colstyle|}}};{{{evencolstyle|}}};{{{col6style|}}};width:{{{col6width|{{{colwidth|10em}}}}}};"><div>
{{{col6}}}
</div></td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col7|}}}|<td style="border-left:2px solid #fdfdfd;padding:0px;<!--
-->{{{colstyle|}}};{{{oddcolstyle|}}};{{{col7style|}}};width:{{{col7width|{{{colwidth|10em}}}}}};"><div>
{{{col7}}}
</div></td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col8|}}}|<td style="border-left:2px solid #fdfdfd;padding:0px;<!--
-->{{{colstyle|}}};{{{evencolstyle|}}};{{{col8style|}}};width:{{{col8width|{{{colwidth|10em}}}}}};"><div>
{{{col8}}}
</div></td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col9|}}}|<td style="border-left:2px solid #fdfdfd;padding:0px;<!--
-->{{{colstyle|}}};{{{oddcolstyle|}}};{{{col9style|}}};width:{{{col9width|{{{colwidth|10em}}}}}};"><div>
{{{col9}}}
</div></td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col10|}}}|<td style="border-left:2px solid #fdfdfd;padding:0px;<!--
-->{{{colstyle|}}};{{{evencolstyle|}}};{{{col10style|}}};width:{{{col10width|{{{colwidth|10em}}}}}};"><div>
{{{col10}}}
</div></td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col11|}}}|<td style="border-left:2px solid #fdfdfd;padding:0px;<!--
-->{{{colstyle|}}};{{{oddcolstyle|}}};{{{col11style|}}};width:{{{col11width|{{{colwidth|10em}}}}}};"><div>
{{{col11}}}
</div></td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col12|}}}|<td style="border-left:2px solid #fdfdfd;padding:0px;<!--
-->{{{colstyle|}}};{{{evencolstyle|}}};{{{col12style|}}};width:{{{col12width|{{{colwidth|10em}}}}}};"><div>
{{{col12}}}
</div></td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col13|}}}|<td style="border-left:2px solid #fdfdfd;padding:0px;<!--
-->{{{colstyle|}}};{{{oddcolstyle|}}};{{{col13style|}}};width:{{{col13width|{{{colwidth|10em}}}}}};"><div>
{{{col13}}}
</div></td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col14|}}}|<td style="border-left:2px solid #fdfdfd;padding:0px;<!--
-->{{{colstyle|}}};{{{evencolstyle|}}};{{{col14style|}}};width:{{{col14width|{{{colwidth|10em}}}}}};"><div>
{{{col14}}}
</div></td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col15|}}}|<td style="border-left:2px solid #fdfdfd;padding:0px;<!--
-->{{{colstyle|}}};{{{oddcolstyle|}}};{{{col15style|}}};width:{{{col15width|{{{colwidth|10em}}}}}};"><div>
{{{col15}}}
</div></td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col16|}}}|<td style="border-left:2px solid #fdfdfd;padding:0px;<!--
-->{{{colstyle|}}};{{{evencolstyle|}}};{{{col16style|}}};width:{{{col16width|{{{colwidth|10em}}}}}};"><div>
{{{col16}}}
</div></td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col17|}}}|<td style="border-left:2px solid #fdfdfd;padding:0px;<!--
-->{{{colstyle|}}};{{{oddcolstyle|}}};{{{col17style|}}};width:{{{col17width|{{{colwidth|10em}}}}}};"><div>
{{{col17}}}
</div></td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col18|}}}|<td style="border-left:2px solid #fdfdfd;padding:0px;<!--
-->{{{colstyle|}}};{{{evencolstyle|}}};{{{col18style|}}};width:{{{col18width|{{{colwidth|10em}}}}}};"><div>
{{{col18}}}
</div></td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col19|}}}|<td style="border-left:2px solid #fdfdfd;padding:0px;<!--
-->{{{colstyle|}}};{{{oddcolstyle|}}};{{{col19style|}}};width:{{{col19width|{{{colwidth|10em}}}}}};"><div>
{{{col19}}}
</div></td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col20|}}}|<td style="border-left:2px solid #fdfdfd;padding:0px;<!--
-->{{{colstyle|}}};{{{evencolstyle|}}};{{{col20style|}}};width:{{{col20width|{{{colwidth|10em}}}}}};"><div>
{{{col20}}}
</div></td>}}<!--
 
 
 
--- Footer row ---
 
-->{{#if:{{{col1footer|}}}|<!--
-->{{#if:{{{col1|}}}{{{col1header|}}}|<tr style="height:2px"><td></td></tr>}}<tr><!--
 
--><td class="navbox-abovebelow" colspan={{{col1footercolspan|1}}} style="<!--
-->{{{colfooterstyle|}}};{{{col1footerstyle|}}}">'''{{{col1footer}}}'''</td><!--
 
-->{{#if:{{{col2footer|}}}|<td class="navbox-abovebelow" colspan={{{col2footercolspan|1}}} style="<!--
-->border-left:2px solid #fdfdfd;{{{colfooterstyle|}}};{{{col2footerstyle|}}}">'''{{{col2footer}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col3footer|}}}|<td class="navbox-abovebelow" colspan={{{col3footercolspan|1}}} style="<!--
-->border-left:2px solid #fdfdfd;{{{colfooterstyle|}}};{{{col3footerstyle|}}}">'''{{{col3footer}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col4footer|}}}|<td class="navbox-abovebelow" colspan={{{col4footercolspan|1}}} style="<!--
-->border-left:2px solid #fdfdfd;{{{colfooterstyle|}}};{{{col4footerstyle|}}}">'''{{{col4footer}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col5footer|}}}|<td class="navbox-abovebelow" colspan={{{col5footercolspan|1}}} style="<!--
-->border-left:2px solid #fdfdfd;{{{colfooterstyle|}}};{{{col5footerstyle|}}}">'''{{{col5footer}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col6footer|}}}|<td class="navbox-abovebelow" colspan={{{col6footercolspan|1}}} style="<!--
-->border-left:2px solid #fdfdfd;{{{colfooterstyle|}}};{{{col6footerstyle|}}}">'''{{{col6footer}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col7footer|}}}|<td class="navbox-abovebelow" colspan={{{col7footercolspan|1}}} style="<!--
-->border-left:2px solid #fdfdfd;{{{colfooterstyle|}}};{{{col7footerstyle|}}}">'''{{{col7footer}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col8footer|}}}|<td class="navbox-abovebelow" colspan={{{col8footercolspan|1}}} style="<!--
-->border-left:2px solid #fdfdfd;{{{colfooterstyle|}}};{{{col8footerstyle|}}}">'''{{{col8footer}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col9footer|}}}|<td class="navbox-abovebelow" colspan={{{col9footercolspan|1}}} style="<!--
-->border-left:2px solid #fdfdfd;{{{colfooterstyle|}}};{{{col9footerstyle|}}}">'''{{{col9footer}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col10footer|}}}|<td class="navbox-abovebelow" colspan={{{col10footercolspan|1}}} style="<!--
-->border-left:2px solid #fdfdfd;{{{colfooterstyle|}}};{{{col10footerstyle|}}}">'''{{{col10footer}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col11footer|}}}|<td class="navbox-abovebelow" colspan={{{col11footercolspan|1}}} style="<!--
-->border-left:2px solid #fdfdfd;{{{colfooterstyle|}}};{{{col11footerstyle|}}}">'''{{{col11footer}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col12footer|}}}|<td class="navbox-abovebelow" colspan={{{col12footercolspan|1}}} style="<!--
-->border-left:2px solid #fdfdfd;{{{colfooterstyle|}}};{{{col12footerstyle|}}}">'''{{{col12footer}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col13footer|}}}|<td class="navbox-abovebelow" colspan={{{col13footercolspan|1}}} style="<!--
-->border-left:2px solid #fdfdfd;{{{colfooterstyle|}}};{{{col13footerstyle|}}}">'''{{{col13footer}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col14footer|}}}|<td class="navbox-abovebelow" colspan={{{col14footercolspan|1}}} style="<!--
-->border-left:2px solid #fdfdfd;{{{colfooterstyle|}}};{{{col14footerstyle|}}}">'''{{{col14footer}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col15footer|}}}|<td class="navbox-abovebelow" colspan={{{col15footercolspan|1}}} style="<!--
-->border-left:2px solid #fdfdfd;{{{colfooterstyle|}}};{{{col15footerstyle|}}}">'''{{{col15footer}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col16footer|}}}|<td class="navbox-abovebelow" colspan={{{col16footercolspan|1}}} style="<!--
-->border-left:2px solid #fdfdfd;{{{colfooterstyle|}}};{{{col16footerstyle|}}}">'''{{{col16footer}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col17footer|}}}|<td class="navbox-abovebelow" colspan={{{col17footercolspan|1}}} style="<!--
-->border-left:2px solid #fdfdfd;{{{colfooterstyle|}}};{{{col17footerstyle|}}}">'''{{{col17footer}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col18footer|}}}|<td class="navbox-abovebelow" colspan={{{col18footercolspan|1}}} style="<!--
-->border-left:2px solid #fdfdfd;{{{colfooterstyle|}}};{{{col18footerstyle|}}}">'''{{{col18footer}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col19footer|}}}|<td class="navbox-abovebelow" colspan={{{col19footercolspan|1}}} style="<!--
-->border-left:2px solid #fdfdfd;{{{colfooterstyle|}}};{{{col19footerstyle|}}}">'''{{{col19footer}}}'''</td>}}<!--
 
-->{{#if:{{{col20footer|}}}|<td class="navbox-abovebelow" style="<!--
-->border-left:2px solid #fdfdfd;{{{colfooterstyle|}}};{{{col20footerstyle|}}}">'''{{{col20footer}}}'''</td>}}<!--
 
--></tr>}}<!--
 
--></tr></table>
 
 
<!-- Allow a few additional groups/lists after columns -->
|სიასტილი = {{{სიასტილი|}}}
|სია1სტილი = background:transparent;color:inherit;
|სია3სტილი = {{{სია1სტილი|}}}
|სია4სტილი = {{{სია2სტილი|}}}
|სია5სტილი = {{{სია3სტილი|}}}
|სია6სტილი = {{{სია3სტილი|}}}
|სია7სტილი = {{{სია5სტილი|}}}
|სია8სტილი = {{{სია6სტილი|}}}
 
|სია3 = {{{სია1|}}}
|სია4 = {{{სია2|}}}
|სია5 = {{{სია3|}}}
|სია6 = {{{სია4|}}}
|სია7 = {{{სია5|}}}
|სია8 = {{{სია6|}}}
 
|ჯგუფსტილი = {{{ჯგუფსტილი|}}}
|ჯგუფი3სტილი = {{{ჯგუფი1სტილი|}}}
|ჯგუფი4სტილი = {{{ჯგუფი2სტილი|}}}
|ჯგუფი5სტილი = {{{ჯგუფი3სტილი|}}}
|ჯგუფი6სტილი = {{{ჯგუფი4სტილი|}}}
|ჯგუფი7სტილი = {{{ჯგუფი5სტილი|}}}
|ჯგუფი8სტილი = {{{ჯგუფი6სტილი|}}}
 
|ჯგუფი3 = {{{ჯგუფი1|}}}
|ჯგუფი4 = {{{ჯგუფი2|}}}
|ჯგუფი5 = {{{ჯგუფი3|}}}
|ჯგუფი6 = {{{ჯგუფი4|}}}
|ჯგუფი7 = {{{ჯგუფი5|}}}
|ჯგუფი8 = {{{ჯგუფი6|}}}
 
|კენტსტილი = {{{კენტსტილი|}}}
|ლუწსტილი = {{{ლუწსტილი|}}}
|{{#if:{{{evenodd|}}}|evenodd|void}} = {{{evenodd|}}}
 
}}<noinclude>
{{documentation}}
 
<!---Please add metadata to the <includeonly> section at the bottom of the /doc subpage--->
</noinclude>