წმინდა გიორგის ორდენის კავალრების სია (საქართველო): განსხვავება გადახედვებს შორის

|-
| ბეკ-სოფიევი, ბორის ალექსანდრეს ძე || [[13 იანვარი]], [[1915]] || პოდპოლკოვნიკი.
|-
| ბეგთაბეგოვი, ევსები ალექსანდრეს ძე || [[26 ნოემბერი]], [[1878]] || კაპიტანი.
|-
| ბეგთაბეგოვი, სოლომონ ივანეს ძე || [[26 ნოემბერი]], [[1847]] || № 7766; პოლკოვნიკი.
|-
| [[ბორის ბერიძე|ბერიძე, ბორის იოსების ძე]] || [[5 მაისი]], [[1917]] || პორუჩიკი.
|-
| ბერიძე, დიმიტრი იოსების ძე || [[30 ივნისი]], [[1917]] || პოდპოლკოვნიკი.
|-
| [[დიმიტრი ბუჭყიაშვილი|ბუჭყიაშვილი, დიმიტრი ივანეს ძე]] || [[17 ივლისი]], [[1830]] || № 4403; მაიორი.
|-
| ბუჭყიაშვილი, გედეონ ივანეს ძე || [[26 ნოემბერი]], [[1847]] || № 7819; პოდპოლკოვნიკი.
|-
| ბუჭყიაშვილი, ივანე ბორისის ძე || [[17 იანვარი]], [[1849]] || № 8134; კაპიტანი.
|}
 
* Бектабеков, Евсей Александрович; капитан; 26 ноября 1878
* Бектабеков, Соломон Иванович; полковник; № 7766; 26 ноября 1847
* Беридзе, Борис Иосифович; поручик; 5 мая 1917
* Беридзе, Дмитрий Иосифович; подполковник; 30 июня 1917
* Бучкеев, Дмитрий Иванович; майор; № 4403; 17 июля 1830
* Бучкиев, Гедеон Иванович; подполковник; № 7819; 26 ноября 1847
* Бучкиев, Иван Борисович; капитан; № 8134; 17 января 1849
 
===გ===