ვიკიპედია:სტილის სახელმძღვანელო: განსხვავება გადახედვებს შორის

* როგორც წესი, ამა თუ იმ სტატიის სათაური უნდა იყოს არსებითი სახელი სახელობით ბრუნვაში (მაგ., ''დიპლომატიური იმუნიტეტი'', და არა ''დიპლომატიური იმუნიტეტის შესახებ'')
* სათაური უნდა იყოს რაც შეიძლება მოკლე. სასურველია, ათ სიტყვაზე ნაკლები
* ლათინური სახელების შემთხვევაში, მთავრული ასოთი უნდა იწერებოდეს მხოლოდ პირველი სიტყვის პირველი ასო, შემოკლებაში შემავალი ყოველი ასო და საკუთარისაკუთარ სახელებში (მათ შორის, ფილმების, მუსიკალური ნაწარმოებების და მისთ.) შემავალი სიტყვების პირველი ასოები; ყველა დანარჩენი ასო უნდა იყოს ნუსხური. (მაგ., Back in the U. S.S. R. და არა Back in the U. S.S. R.)
* შეძლებისდაგვარად, არ უნდა გამოიყენებოდეს ნაცვალსახელები (მაგ., ''თქვენ'', ''ისინი'') გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ისინი ამა თუ იმ ნაშრომის სათაურის შემადგენლობაში შედიან
* ტექსტში პირველად ნახსენებ სიტყვაზე ბმულის გასაკეთებლად, არასოდეს გამოიყენოთ სათაურები
19,225

რედაქტირება