რეინოლდსის რიცხვი: განსხვავება გადახედვებს შორის

Replacing deprecated latex syntax mw:Extension:Math/Roadmap
(Replacing deprecated latex syntax mw:Extension:Math/Roadmap)
 
'''რეინოლდსის რიცხვი''' <math>\boldmathbf \mathrm{Re}</math> [[ჰიდროდინამიკა]]ში არის უგანზომილებო რიცხვი, რომელიც ახასიათებს ინერციულა ძალის <math> \left( {{\rho {\boldmathbf \mathrm V}^2} \over {L}} \right) </math> ფარდობას სიბლანტის ძალასთან <math> \left( {{\mu {\boldmathbf \mathrm V}} \over {L}^2} \right)</math> დაშესაბამისად ახასიათებს სითხის კონკრეტული დინებისთვის ამ ორი ძალის ფარდობით მნიშვნელობას. ასეთი უგანზომილებო რიცხვი პირველად განხილული იქნა [[სტოქსი, ჯორჯ|ჯორჯ სტოქსის]] მიერ 1851 წელს, მაგრამ ის ატარებს [[რეინოლდსი, ოსბორნ|ოსბორნ რეინოლდსის]] სახელს, რომელმაც მოახდინა მისი პოპულარიზაცია 1883 წელს.
 
რეინოლდსის რიცხვი ხშირად ჩნდება [[ჰიდროდინამიკა|ჰიდროდინამიკური]] პრობლემების [[განზომილებითი ანალიზი]]ს დროს. რეინოლდსის რიცხვი ასევე გამოიყენება დინების სხვადასხვა რეჟიმების დახასიათებისას, როგრიცაა [[ტურბულენტობა|ტურბულენტური]] და [[ლამინარული დინება|ლამინარული]] რეჟიმები. ლამინარული დინებები დაიმზირება შედარებით დაბალი რეინოლდსის რიცხვების დროს, როდესაც [[სიბლანტე|სიბლანტის]] ძალების გავლენა ძლიერია, ხოლო [[ტურბულენტობა|ტურბულენტური]] ნაკადები დაიმზირება მაღალი რეინოლდსის რიცხვების დროს, როდესაც სითხის მოძრაობა ძირითადად განისაზღვრება ინერციული ძალების მოქმედებით.
რეინოლდსის რიცხვი შეიძლება განმარტებული იქნას სხვადასხვა სიტუაციებისთვის, როდესაც დაიმზირება სითხის მოძრაობა გარკვეული მყარი კედლის მიმართ. ასეთი განმარტება როგორც წესი მოიცავს ისეთ ცნებებს, როგორიცაა სითხის [[სიმკვრივე]] და [[სიბლანტე]], და სითხის მოძრაობის ''მახასიათებელი სიგრძე/ზომა''. ეს ზომა გარკვეული შეთანხმების საგანია, მაგალითად წრიული ან სფერული მოძრაობის შემთხვევაში, ასეთ ზომად შეიძლება გამოყენებული იქნას, როგორც [[რადიუსი]], ასევე [[დიამეტრი]]. [[თვითმფრინავი]]ს ან [[გემი]]ს შემთხვევაში ასეთ მახასიათებელ ზომად შეიძლება გამოყენებული იქნას, როგორც ობიექტის სიგრძე, ასევე სიგანე.
 
:<math> \mathrm{Re} = {{\rho {\boldmathbf \mathrm V} L} \over {\mu}} = {{{\boldmathbf \mathrm V} L} \over {\nu}} = {{{\boldmathbf \mathrm Q} L} \over {\nu}A}</math>.
 
სადაც:
* <math>{\boldmathbf \mathrm V}</math> არის სითხის საშუალო სიჩქარე ([[SI სისტემა|SI სისტემის]] ერთეულებში: მ/წმ)
* <math>{\boldmathbf \mathrm L}</math> არის სითხის მოძრაობის მახასიათებელი ზომა (მ)
* <math>{\boldmathbf \mathrm \mu}</math> არის [[დინამიური სიბლანტე]] (პა*წმ ან ნ*წმ/მ<sup>2</sup>)
* <math>{\boldmathbf \mathrm \nu}</math> არის [[კინემატიკური სიბლანტე]] (<math>\nu = \mu /</math>''ρ'') (მ²/წმ)
* <math>{\boldmathbf \mathrm \rho}\,</math> არის სითხის [[სიმკვრივე]] (კგ/მ³)
* <math>{\boldmathbf \mathrm Q}</math> არის [[დინების ტემპი]] (მ³/წმ)
* <math>{\boldmathbf \mathrm A}</math> არის მილის განივი კვეთა (მ²).
 
== იხილეთ აგრეთვე ==
7

რედაქტირება