დახმარება:მცირე რედაქტირება: განსხვავება გადახედვებს შორის

 
==გასათვალისწინებელი==
* წყაროს (ვიკიტექსტის) ნებისმიერი ცვლილება, თუნდაც ეს გვერდის HTML-ში საბოლოო წარმოდგენაზე გავლენას არ ახდენდეს (თუ, მაგალითად, ხდება ჰაერის ან სიტყვის ქვემოთ, ახალ ხაზზე ჩამოწევა), მონაცემთა ბაზასთან მიმართებაში, მაინც ცვლილებად ითვლება.
* მნიშვნელოვანი შესწორების მცირე შესწორებით მონიშვნა ეტიკეტის დარღვევად ითვლება, განსაკუთრებით მაშინ, თუ ასეთი ცვლილება ტექსტის ნაწილის წაშლას გულისხმობს.
* გვერდის აღდგენა, უმრავლეს შემთხვევაში, არ ითვლება მცირე შესწორებად. როდესაც გვერდის სტატუსი განხილვის პროცესშია, განსაკუთრებით მაშინ, თუ "რედაქტირების ომი" მძვინვარებს, უმჯობესია საერთოდ არცერთი სახის ცვლილება არ მოინიშნოს, როგორც მცირე. აშკარა ვანდალიზმის გაუქმება ამ შემთხვევაში გამონაკლისია.
* თუკი შემთხვევით ცვლილება მცირე შესწორებად მონიშნეთ და სინამდვილეში მნიშვნელოვანი შესწორება განახორციელეთ, საჭიროა მეორე, ანუ ფუჭი რედაქტირება, სადაც რეზიუმეს ველში მიეთითება, რომ წინა რედაქტირება მნიშვნელოვანი იყო. რადგან ამ მიზნის განსახორციელებლად საჭიროა უმნიშვნელო შესწორება, რედაქტირების ფანჯრის გახსნა და მისი ცვლილებების გარეშე დამახსოვრება უსარგებლო იქნება; არც წინადადების ბოლოს დამატებული ცარიელი ადგილი და გვერდის ბოლოს ახალი ხაზი გამოდგება - ასეთ შემთხვევებში ცვლილებები უქმდება და რეზიუმე უგულვებელყოფილია. თუმცა, შესაძლებელია, მაგალითად, ორ სიტყვას შორის დამატებითი ადგილის გამოტოვება ან რომელიმე სიტყვის ახალ ხაზზე ჩამოწევა. ეს ცვლილებები ინახება ვიკიტექსტში და ერთგვარ ცვლილებებად ითვლებიან, თუმცა გვერდის საბოლოო იერსახეზე გავლენას არ ახდენენ.
* სასურველია ნებისმიერი მოსაზრება იმის შესახებ, თუ რა შეიძლება ჩაითვალოს მცირე შესწორებად, წინასწარ იყოს განხილული სტატიის განხილვის გვერდზე ან სხვა რედაქტორებთან ისე, რომ თავიდან იქნას აცილებული სიტყვიერი ომი ("მგონი თქვენს მიერ შეტანილი ცვლილება მთლად უმნიშვნელო არ ყოფილა - შესაძლოა ზედმეტად მგრძნობიარე ვარ"). There is a grey area, and many contributors will appreciate feedback on whether they've got it right.
 
==გამონაკლისები==
19 230

რედაქტირება