მთავარი მენიუს გახსნა

ცვლილებები

{{commonscat|Giorgi Saakadze}}
 
==ლიტერატურა==
{{commonscat|Giorgi Saakadze}}
*'' გვრიტიშვილი დ.,'' ნარკვევები საქართველოს ისტორიიდან (XV-XVII სს.), ტ. 2, თბ., 1965;
*საქართველოს ისტორიის ნარკვევები, ტ. 4, 1973;