მაგნიტური ნაკადი: განსხვავება გადახედვებს შორის

 
==განმარტება==
[[სურათი:Surface integral illustration.png|right|thumb|სურათი 1: ზედაპირული ინტეგრალის განმარტება გულისხმობს ზედაპირის დაყოფას (უსასრულოდ) მცირე ელემენტებად. თითოეული ასეთი ელემენტი ასოცირდება d'''S''' ვექტორთან, რომლის სიდიდე ელემენტის ფართობის ტოლია, ხოლო მიმართულება ელემენტის გარე ნორმალის პარალელურია.]]
[[სურათი:Surface integral illustration.png|right|thumb|Figure 1: The definition of surface integral relies on splitting the surface into small surface elements. Each element is associated with a vector d'''S''' of magnitude equal to the area of the element and with direction normal to the element and pointing outward.]]
[[Imageსურათი:Surface normal.png|right|thumb|300px|Figureსურათი 2: Aზედაპირის vectorნორმალების fieldვექტორული of normals to a surfaceველი.]]
The [[flux]] through an element of [[area]] [[perpendicular]] to the direction of magnetic field is given by the product of the [[magnetic field]] and the [[area]] element.
 
:<math>\Phi_m = \int \!\!\!\! \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf S,</math>
 
სადაც
where
:<math>\textstyle \Phi_m \ </math> isარის theმაგნიტური magnetic fluxნაკადი
:'''''B''''' არის [[მაგნიტური ველის ინდუქცია]],
:'''''B''''' is the magnetic field,
:''S'' არის ზედაპირი,
:''S'' is the surface (area),
:<math>\cdot</math> აღნიშნავს [[სკალარული ნამრავლი|სკალარულ ნამრავლს]],
:<math>\cdot</math> denotes [[dot product]],
:d'''''S''''' არის ინფინიტეზიმალური (ანუ უსასრულოდ მცირე) ვექტორი რომლის სიდიდე ზედაპირის ელემენტის ფართობის ტოლია, ხოლო მიმართულება ელემენტის გარე ნორმალის პარალელურია.
:d'''''S''''' is an infinitesimal vector, whose magnitude is the area of a differential element of ''S'', and whose direction is the [[surface normal]]. (See [[surface integral]] for more details.)
 
თუ ''S'' არის ბრტყელი ზედაპირი რომლის ფართობია ''A'', ხოლო მაგნიტური ინდუქცია ''B'' ამ ზედაპირზე მუდმივია, მაშინ ნაკადის ფორმულა მარტივდება და იღებს სახეს
In the special case where the surface ''S'' is a planar surface with area ''A'', and the magnetic field is constant with magnitude ''B'', the formula simplifies to
 
:<math>\displaystyle \Phi_m = BA \cos \theta,</math>
 
სადაც θ არის კუთხე '''''B'''''-სა და ''S'' ზედაპირის ნორმალს შორის.
where θ is the angle between '''''B''''' and the surface normal to ''S''.
<br />
<br />
1,277

რედაქტირება