ძველი ქართული ენა: განსხვავება გადახედვებს შორის

'''[[ჵ]]''' (ოჰ, ჰოე) თავდაპირველად იყო დახურული [[ო]], დიფთონგისებრი ხასიათისა (დაახლოებით ო{{უბრჯგუ}}). შემდგომში მას კითხულობდნენ როგორც ოჲ, ჰოჲ.
 
==გრამატიკა==
== ბრუნება ==
===მორფოლოგია===
ძველ ქართულში, ისევე როგორც ახალში არ იყო გენდერული კლასები და ყველა სახელი ერთნაირად იბრუნვოდა. ენაში იყო 8 ბრუნვა: წრფელობითი, სახელობითი, მოთხრობითი, მიცემითი, ნათესაობითი, მოქმედებითი ვითარებითი და წოდებითი. მრავლობითის ბრუნებას ორი ფორმა ჰქონდა — ებიანი და ნარ-თანიანი, რომელთაგანაც ნარ-თანიანი უფრო გავრცელებული და მიღებული იყო. ნართანიანის ნიშნები მხოლობითისაგან განსხვავდებოდა, ებიანს კი მხოლობითისაგან მხოლოდ რიცხვის ნიშანი განასხვავებდა:
==== ბრუნება ====
{| class="prettytable"
{| class="prettytable float-right background colour2" style="margin-top: 0;"
! bgcolor="#FFDEAD" | ბრუნვა|| bgcolor="#FFDEAD" | მხოლობითი|| bgcolor="#FFDEAD" | ებ-იანი მრ. რ.|| bgcolor="#FFDEAD" | ნარ-თანიანი
|-
| წრფელობითიbgcolor="#FFDEAD" | წრფ.|| — || -ებ|| —
|-
| სახელობითიbgcolor="#FFDEAD" | სახ.|| -ი / ჲ|| -ებ-ი || -ნ-ი
|-
| მოთხრობითიbgcolor="#FFDEAD" | მოთ.|| -მან || -ებ-მან || -თ(ა)
|-
| მიცემითიbgcolor="#FFDEAD" | მიც.|| -სა || -ებ-სა || -თ(ა)
|-
| ნათესაობითიbgcolor="#FFDEAD" | ნათ.|| -ისა / -ჲსა || -ებ-ისა || -თ(ა)
|-
| მოქმედებითიbgcolor="#FFDEAD" | მოქ.|| -ითა / -ჲთა || -ებ-ითა || —
|-
| ვითარებითიbgcolor="#FFDEAD" | ვით.|| -ად / დ || -ებ-ად|| —
|-
| წოდებითიbgcolor="#FFDEAD" | წოდ.|| -ო || -ებ-ო || -ნ-ო
|}
ძველ ქართულში, ისევე როგორც ახალში არ იყო გენდერული კლასები და ყველა სახელი ერთნაირად იბრუნვოდა. ენაში იყო 8 ბრუნვა: წრფელობითი, სახელობითი, მოთხრობითი, მიცემითი, ნათესაობითი, მოქმედებითი ვითარებითი და წოდებითი. მრავლობითის ბრუნებას ორი ფორმა ჰქონდა  — ებიანი და ნარ-თანიანი, რომელთაგანაც ნარ-თანიანი უფრო გავრცელებული და მიღებული იყო. ნართანიანის ნიშნები მხოლობითისაგან განსხვავდებოდა, ებიანს კი მხოლობითისაგან მხოლოდ რიცხვის ნიშანი განასხვავებდა:
 
====პირის ნიშნები====
=====სუბიექტური პირი=====
=====ობიექტური პირი=====
 
====ზმნისწინი====
 
====ხოლმეობითი====
 
==სინტაქსი==
 
==იხილეთ ასევე==