მომხმარებლის წვლილი

23 თებერვალი 2015

4 იანვარი 2014

19 ივლისი 2013

13 ივლისი 2013

10 ივლისი 2013

8 ივლისი 2013

5 ნოემბერი 2012

2 ნოემბერი 2012

21 ოქტომბერი 2012

20 ოქტომბერი 2012

19 ოქტომბერი 2012

18 ოქტომბერი 2012

17 ოქტომბერი 2012

16 ოქტომბერი 2012

10 ოქტომბერი 2012

7 ოქტომბერი 2012

6 ოქტომბერი 2012

3 ოქტომბერი 2012

2 ოქტომბერი 2012

11 სექტემბერი 2012