სკანდალი

მრავალმნიშვნელოვანი

სკანდალი შესაძლოა ნიშნავდეს: