მათემატიკაში და ფიზიკაში სკალარული ველი ასოცირდება სივრცის ყველა წერტილში მოცემულ სკალარულ სიდიდესთან. ეს სკალარული სიდიდე შეიძლება იყოს ან მათემატიკური რიცხვი, ან რაიმე სკალარული ფიზიკური სიდიდე. სკალარული სიდიდე უნდა იყოს კოორდინატთა სისტემაზე დამოუკიდებელი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ნებისმიეირ ორი დამკვირვებელი, რომელიც ერთიდაიგივე ერთეულთა სისტემას იყენებს, მოცემულ წერტილში უნდა აკვირდებოდეს სკალარული სიდიდს ერთი და იმავე მნიშვნელობას.

ველების სხვა ტიპებირედაქტირება