სი — მეშვიდე მუსიკალური ბგერა. ფორტეპიანოზე მდებარეობს სამი შავი კლავიშის მარჯვნივ. აღინიშნება სიმბოლოთი H. სანოტო სისტემაზე გამოისახება ასე:

Другие положения ноты на стане