სისხლი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

სახელი სისხლი შეიძლება აღნიშნავდეს:


  • სისხლი - ჰეტეროგენული თხევადი ქსოვილი
  • სისხლი - სასჯელის სახე ძველ საქართველოში