სინკრეტიზმი

მრავალმნიშვნელოვანი

ტერმინი სინკრეტიზმი შეიძლება აღნიშნავდეს: