სეისმოგრამა (ბერძნ. seismos – მიწისძვრა და gramma – ჩანაწერი, საწერი ნიშანი) — სეისმოგრაფის საშუალებით შესრულებული ჩანაწერი მიწისძვრის ბიძგებისა.[1] ჩაწერის ტექნიკა სხვადასხვაგვარია. სეისმოგრამის აღსაწერად მიღებულია საერთაშორისო აღნიშვნები, რომელიც ეფუძნება ლათინურ სახელწოდებებს.[2]

სეისმოგრამის ნიმუში


  ეს არის სტატიის ან სექციის ესკიზი.
თქვენ შეგიძლიათ შეავსოთ იგი.