სედიმენტაცია (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

ტერმინი სედიმენტაცია შეიძლება აღნიშნავდეს: