სედანის ბრძოლა

მრავალმნიშვნელოვანი

ტერმინი სედანის ბრძოლა შეიძლება აღნიშნავდეს: