საქართველოს სსრ-ის X მოწვევის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს სსრ-ის X მოწვევის უმაღლესი საბჭოსაქართველოს სსრ-ის მეათე მოწვევის უმაღლესი წარმომადგენლობითი და საკანონმდებლო ორგანო 1980-1985 წლებში.

პრეზიდიუმის ბრძანებულებები

რედაქტირება

1984 წლის 29 დეკემბერს საქართველოს სსრ-ის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილებით ბელა ზაქარიას ასული მაყაშვილი დაინიშნა საქართველოს სსრ-ის მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო მომსახურების მინისტრად, ხოლო თენგიზ პავლეს ძე გელეიშვილი — საქართველოს სსრ-ის ადგილობრივი მრეწველობის მნისტრად[1].

  1. გაზ. „საბჭოთა აფხაზეთი“, №1 (11868), 1 იანვარი, 1985