საქართველოს საავტომობილო მაგისტრალი ს12

საქართველოს საავტომობილო მაგისტრალი - [ს 12]საქართველოს ერთ–ერთი საერთაშორისო ავტომაგისტრალი, რომელიც იწყება სამტრედიაში და მიემართება სამხრეთ–დასავლეთით. ლანჩხუთის გავლის შემდეგ სუფსაში უერთდება საქართველოს საავტომობილო მაგისტრალ [ს 2]ს.

[ს 12] სამტრედიაში