საფრანგეთის პრეფექტურები

პრეფექტურით (ფრანგ. préfecture) საფრანგეთში შეიძლება აღინიშნებოდეს:

  • Chef-lieu de département, ქალაქი, რომელშიც მდებარეობს დეპარტამენტის ადმინისტრაცია;
  • Chef-lieu de région, ქალაქი, რომელშიც მდებარეობს რეგიონის ადმინისტრაცია;
  • პრეფექტურის იურისდიქცია ;
  • პრეფექტის ოფიციალური რეზიდენცია ან შტაბი.

ამჟამად საფრანგეთში 100 პრეფექტურაა - თითოეულ დეპარტამენტს თავისი პრეფექტურა აქვს.

იხილეთ აგრეთვე რედაქტირება