საფრანგეთის კანტონები

საფრანგეთის კანტონები არის ტერიტორიული ქვეგანყოფილებები საფრანგეთში. ამჟამად საფრანგეთში 4,032 კანტონია.

თითოეულ დეპარტამენტში კანტონების რიცხვდი სხვადასხვაა. მაგალითისთვის, ბელფორის ტერიტორია 15 კანტონი აქვს, როდესაც ნორდს - 79.

კანტონები შეიქმნა 1790 წელს, დეპარტამენტებთან ერთად. მაშინ ისინი უფრო მრავალრიცხოვანი იყო (40-60 თოთოეულ დეპარტამენტში). კანტონები დავდაპირველად, დაჯგუფებული იყო ოლქებში. 1800 წელს, ოლქების გაუქმების შემდეგ, ისინი დაჯგუფდნენ საფრანგეთის ოკრუგებში. კანტონების რიცხვი მკაცრად შემცირდა (30-50 ერთეული).

იხილეთ აგრეთვე

რედაქტირება