სატელევიზიო რეკლამა

სატელევიზიო რეკლამა — ამა თუ იმ ორგანიზაციის დაკვეთით და ანაზღაურებით დამზადებული სატელევიზიო პროგრამის ფორმა, რომელიც ატარებს ერთგვარ გზავნილს, რომელიც, თავის მხრივ, პროდუქტისა თუ სერვისის რეკლამას ითვალისწინებს. სარეკლამო დანართები წარმოადგენს კერძო სატელევიზიო არხების შემოსავლის წყაროს. სატელევიზიო რეკლამების უმეტესობის ხანგრძლივობა მერყეობს რამდენიმე წამიდან რამდენიმე წუთამდე და არსებობს ვრცელი პროგრამის ფორმატის სარეკლამო ბლოკებიც. ტელევიზიის არსებობის პირველი წლებიდან ასეთი ტიპის რეკლამები გამოიყენება სხვადასხვა ნაწარმის, სერვისისა და იდეის წარსადგენად.

რესურსები ინტერნეტში რედაქტირება