სარდური (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი სარდური შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს: