სამშვილდე (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი სამშვილდე შეიძლება აღნიშნავდეს: