სამკუთხედი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

სამკუთხედი შეიძლება აღნიშნავდეს: