დისერტაცია

(გადამისამართდა გვერდიდან საკანდიდატო დისერტაცია)

დისერტაცია (ლათ. dissertatio — გამოკვლევა, თხზულება, მსჯელობა, მოხსენება) — სამეცნიერო შრომა, რომელიც საჯაროდ უნდა დაიცვას ავტორმა სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად.[1] წერითი სამეცნიერო და და ლიტერატურული ნაშრომების საჯარო დაცვის სისტემა ჩამოყალიბდა შუა საუკუნეებში გერმანულენოვანი ქვეყნების უნივერსიტეტებში, ხოლო XVI–XVII საუკუნეებში სხვაგანაც გავრცელდა. ამჟამად, გაგება „დისერტაცია“ არსებობს მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში. განსხვავება მხოლოდ მინიჭებული ხარისხის იერარქიაში, კონკრეტულ მოთხოვნილებებსა და ტერმინოლოგიაშია.[2]

  1. დისერტაცია | უცხო სიტყვათა ლექსიკონი
  2. Olga Weijers: The medieval disputatio. In: Hora est! On dissertations, pp. 23-27. Leiden University Library, 2005