საათი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი საათი შეიძლება აღნიშნავდეს: