ისტორიაში რუსეთსა და საქართველოს შორის რამდენიმე ომი მოხდა: